Kuran-i Kerim http://www.kuran-ikerim.org/ Kur'an, Quran, Kuran, Kuran Oku, Flash Kuran, Meal, Tefsir, Kur'an Eğitim, Kuran Talimi, Tecvid, Kuran Fihristi tr Peygamberimizin Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=2 KURÂN-I KERİMİ öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=52 KURÂN-I KERİMİ öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kurânı öğrenmek için büyük bir gayret içine girer. Okumasını öğrendikten sonra da bu hazzı her fırsatta tatma imkânına sahip olur. Çünkü Kurânı öğrenmek imanın bir gereğidir. Kurân ve Ramazan http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=52 Ramazan, Kurân-ı Kerimin yüce âlemden beşeriyet ufkuna indiği kutlu zamandır. Kurân, dünyâ semâsına böyle bir Ramazan ayında doğmuştu. Karanlıklar içinde yolunu kaybetmiş, istikbalinden ümidsiz insanlığın yolunu aydınlatan, ona dünyâda olduğu kadar ebediyet âleminde de kurtuluş ve mutluluk haberi getiren en büyük müjde odur. Mearic Suresi 34. ayette geçen -namazı korumak- ifadesi ne anlama gelmektedir? Namaz nasıl korunur? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3 Mearic Suresi, 34. Ayet: Namazlarını koruyanlar. Ayette belirtilen namazı korumak nedir? Namazını aksatmadan devam ettirmek midir? Eğer öyle ise ve başka bir anlamı da yok ise bir önceki ayette 23. Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) demekle zaten bu kastediliyor. Aynı şeyin tekrar söylenmesindeki hikmet nedir? Zümer Suresi, 68. ayette; sura üflendiğinde Allahın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek denilmektedir. Bu ayette -Allahın dilediği müstesna- ifadesini açıklar mısınız? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3 Zümer Suresi, Ayet 68: Sûra üflenince, Allahın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! Ayette sura üflendiğinde Allahın dilediği kişilerin ölmeyeceği yazılıdır. Ölmeyenler olacağı nasıl anlaşılmalıdır? Nisa Suresi 24. ayette geçen Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. ifadesi, sanki kadından yararlanılması karşılığı ona para verildiğini gösteriyor? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3 (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allahın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. (Nisa, 24) Bu ayette kadını incitecek sözler vardır. Kadına verilen mehir onun hayatını güvene almak için veriliyor vs. ancak burada öyle bir söz var ki, sanki kadından yararlanılması karşılığı ona para veriliyor? Zümer Suresi, Ayet 69: Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. Ayette yer derken dünyayı mı anlamalıyız? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3 Bakara Suresi, 213. ayette -İnsanlar bir tek ümmet idi- buyurulmaktadır. Bu ayette bahsedilen tek ümmetten kasıt nedir? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3 Bakara Suresi, Ayet 213: İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi; onlar aracılığı ile anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden, o kitap hakkında, sadece onun verildiği kimseler anlaşmazlığa düştüler. Sonra Allah kendi iradesiyle, onların, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği müminlere gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bu ayette bahsedilen tek ümmetten kasıt nedir? Kuran Hatmi ve hatim duası var mıdır? Peygamber Efendimiz ve Sahabeler yapmış mıdır? http://www.kuran-ikerim.org/index.php?s=article&id=3